free update avira

>>> Download update 13 Agustus 2010
Poro sedulur isoh ngundhuh piranti “free update avira” kanthi nge-klik perangan huruf kandel “Download update 13 Agustus 2010” ono ing sak ngisore gambar ing
kiwo kuwi.
Advertisements

Candi Prambanan

Posted: 19/08/2010 in Babad Tanah Jowo, Candi Prambanan
Tags:

candi prambanan

jaman semongko

Conto tembang

Posted: 19/08/2010 in Tembang

mbang..

 1. Browsing : golek-golek
 2. Online : aktif
 3. Offline : tidak aktif
 4. Download : ngedhonke/ngundhuh
 5. Upload : ngunggahke
 6. URL : panggonan, jujugan
 7. Searh Engine : mesin tukang nggoleki
 8. Keyword : Ukoro kunci
 9. HTML : bosone script komputer akehe kanggo aplikasi web
 10. Homepage : Plataran, teras, beranda
 11. Friendster : kekancan, kekoncoan, ndolek konco
 12. Facebook : buku harian bebas
 13. Comment : urun rembug
 14. Spam : iklan tanpo sopan santun
 15. Hack : ilmu teknik tinggi ing jagad komputer
 16. Sign up : ndaftar(nyatet bab administrasi)
 17. Sign in/log in : mulai mlebu
 18. Sign out/Log out : rampung metu
 19. Blog : akeh manfaate
 20. Blog walking : blog bebas
 21. Website : internet
 22. Email : surat-menyurat, perkakas kanggo online
 23. Chating : ngobrol lewat internet
 24. Anonim : wong alus, gak ketok rupane, gak duwe jeneng
 25. Profille : dapure, rupane, raine, bleggere wonge
 26. Gallery : buku album, donyane,
 27. Pease wait : entenono duiluk ae
 28. Loading : gelem gak gelem yo entenono
 29. Banner : gambar mencelat, stiker
 30. Link : tulisan isen
 31. Link exchange : Urup-urupan nomer
 32. Link bar : Tulisan jejer
 33. Header : harder, jenenge kirik
 34. Footer : sikil, sepatu, pendasi
 35. Admin : tamin, jenenge wong mbecak nang pasar
 36. Template : templak-templek
 37. Copy-paste : nyuntuan, gak bondo,
 38. Domain : domino, gaplek
 39. Youtube : ndelok pilem
 40. Sitemap : stopmap
 41. Portofolio : kertas polio
 42. Forum : pringisan, cangkrukan, ngopi-ngopi, warung kopi nang internet
 43. Game online : gembotan, ding-dong
 44. Lan sak panunggale.

Kulo nuwun

Posted: 16/08/2010 in Uncategorized

Monngo katuran